Van 23-25 juni 2022 vind het ITF junior wheel chair  plaats.

Inschrijven kunnen naar : erwin@tenniscollegeflevoland.nl

Entry form ITF Wheelchair 2022 Hilversum

23-25 juni 2022

Name :                         ………………………………………………………….

First name:                    ………………………………………..         Boy/Girl

Address :                     ………………………………………………………….

Zip code :                     ………………………………………………………….

Place :                         ………………………………………………………….

Date of birth :               ………………………………………………………….

Tel.Privé :                    ………………………………………………………….

Tel.Mobil. :                   ………………………………………………………….

E-mail :                        ………………………………………………………….

IPIN :                           …………………………………………………………. 

 

                           S.v.p. mail before 31 may  2022