Lesreglement Club Pelikaan

LESREGLEMENT / CP

ZOMER 2023

 1. Inschrijving voor les of training kan uitsluitend door middel van een door een meerderjarig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier;
 1. De zomerperiode heeft een lesperiode van 20 weken;
 2. Een tennisles duurt 50 minuten;
 3. Bij onbespeelbare banen (regen) is de eerste 10% van het aantal geboekte lessen voor rekening van de cursist. In geval van overschrijding van de 10% worden de lessen ingehaald.
 4. Afzeggingen van een privé-les zijn toegestaan, mits dit 24 uur van tevoren wordt doorgegeven;
 5. Niet op les komen om wat voor reden dan ook, is altijd voor rekening
  van de cursist. Wel zal worden geprobeerd om deze les in te halen in
  een andere groep, als die mogelijkheid zich voordoet;
 6. Het lesgeld dient bij aanvang van de 1e les contant te worden voldaan, of via automatische incasso;
 7. Het Tenniscollege is aangesloten bij de V.N.T. (= Verenigde Nederlandse Tennisleraren) en is bevoegd tot het lesgeven op ieder
  niveau;
 8. Invullen en ondertekenen van de inschrijfformulieren wil zeggen dat
  u akkoord gaat met het lesreglement en de financiële consequenties
  daarvan;
 9. Trainers verbonden aan Tenniscollege Flevoland:
  Erwin de Boerdere        Carel Bel                      Pascal Donker                       Tom de Boerdere           Pearl Wong a Sang  Tommy Umans             Emar Onderstal            Robbert Jan Hofland     Niek ten Broeke                     Mark Buytendijk           Sonny Beers
 10. ZOMER 2024:
  Maandag 25 maart t/m vrijdag 27 september 2024
 11. Geen les op:Maandag 1 april (2e paasdag)

  Maandag 29 april t/m vrijdag 03 mei (Meivakantie)

  Maandag 20 mei (2e Pinksterdag)

 1. Zomervakantie: Maandag 22 juli  t/m vrijdag 30 augustus
 2. Inhaalweek: Maandag 29 april t/m vrijdag 03 mei

Inhaalweek:        Maandag 22 juli t/m vrijdag 26 juli

 1. De persoonsgegevens die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door TCF als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt.
 2. Voor meer inlichtingen:

TennisCollege Flevoland                  www.tenniscollegeflevoland.nl